આજે અમને કૉલ કરો!

એસેસરીઝ

 • VALIDATION TESTS FOR SEALING PROCESSES

  સીલિંગ પ્રક્રિયાઓ માટે માન્યતા પરીક્ષણો

  સીલિંગ પ્રક્રિયાઓ માટે માન્યતા પરીક્ષણો

  ડાઇ પેનિટ્રેશન ટેસ્ટિંગ એ એક ખર્ચ-અસરકારક અને સામાન્ય પદ્ધતિ છે જેનો ઉપયોગ સંભવિત ચેનલ લીક અથવા પેકેજની સીલમાં અન્ય ખામીઓને ઓળખવા માટે થાય છે.

  પુશ ડાય ટેસ્ટ
  પીટી ટેસ્ટર
  સીલ સીમ શાહી ટેસ્ટ
  ARTG નંબર 478
  ISO 11607-1;આ ધોરણને માન્યતાની જરૂર છે
  સીલિંગ અને પેકિંગ પ્રક્રિયા.