આજે અમને કૉલ કરો!

જૈવિક સૂચકાંકો

 • Biological indicator for steam sterilization

  વરાળ વંધ્યીકરણ માટે જૈવિક સૂચક

  સ્વ-સમાયેલ જૈવિક સૂચકાંકો

  સ્ટીમ વંધ્યીકરણના નિકાલજોગ નિયંત્રણ માટેમેડીવિશ

   

  1. ઉત્પાદનનો હેતુ અને ઉપયોગ માટેના સંકેતો

   

  નિકાલ યોગ્ય સ્વ-સમાયેલજૈવિક સૂચકISO 11138-1-2012, ISO 11138-3-2012 અનુસાર MEDIWISH CO., LTD (CHINA) દ્વારા ઉત્પાદિત વરાળ વંધ્યીકરણ MEDIWISH (ત્યારબાદ SCBIs) ના નિયંત્રણ માટે (SCBIs).SCBI નો ઉપયોગ વંધ્યીકરણની તકનીકી ખામી, તેમના લોડિંગ અને / અથવા ઓપરેશન માટેના નિયમોનું ઉલ્લંઘન, પરિમાણ મૂલ્યો સેટ કરવામાં ભૂલ અથવા તેમની નિષ્ફળતાને કારણે બિનઅસરકારક નસબંધી ઓળખવાનું શક્ય બનાવે છે.