આજે અમને કૉલ કરો!

સોય/સિરીંજ માટે સલામતી બોક્સ

 • Safety box for needles/syringes

  સોય/સિરીંજ માટે સલામતી બોક્સ

  શાર્પ્સ કન્ટેનર એ સખત પ્લાસ્ટિકનું કન્ટેનર છે જેનો ઉપયોગ હાઇપોડર્મિકના સુરક્ષિત રીતે નિકાલ કરવા માટે થાય છે
  સોય, સિરીંજ, બ્લેડ અને અન્ય તીક્ષ્ણ તબીબી સાધનો, જેમ કે IV કેથેટર અને નિકાલજોગ
  સ્કેલ્પલ્સ
  સોય ટોચ પરના ઓપનિંગ દ્વારા કન્ટેનરમાં નાખવામાં આવે છે.સોય ક્યારેય દબાણ ન કરવી જોઈએ
  અથવા કન્ટેનરમાં દબાણ કરવામાં આવે છે, કારણ કે કન્ટેનરને નુકસાન અને/અથવા સોયની લાકડીની ઇજાઓ પરિણમી શકે છે.શાર્પ્સ
  કન્ટેનર દર્શાવેલ રેખાથી ઉપર ન ભરવા જોઈએ, સામાન્ય રીતે બે તૃતીયાંશ ભરેલા હોય છે.
  તીક્ષ્ણ કચરાના વ્યવસ્થાપનનો ધ્યેય એ છે કે જ્યાં સુધી તે યોગ્ય રીતે ન બને ત્યાં સુધી તમામ સામગ્રીને સુરક્ષિત રીતે હેન્ડલ કરવી
  નિકાલતીક્ષ્ણ કચરાના નિકાલનું અંતિમ પગલું એ ઓટોક્લેવમાં તેનો નિકાલ કરવાનો છે.એ ઓછું
  સામાન્ય અભિગમ તેમને ભસ્મીભૂત કરવાનો છે;સામાન્ય રીતે માત્ર કીમોથેરાપી શાર્પ કચરો ભસ્મીભૂત થાય છે.
  અરજીઓ:
  એરપોર્ટ અને મોટી સંસ્થાઓ
  આરોગ્ય કેન્દ્રો
  હોસ્પિટલ
  ક્લિનિક
  ઘર